Planet Flor -
FacebookInstagramEmail


POLÍTICA DE PRIVACITAT

Segons la llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, Planet Flor informa que les dades personals facilitades al complimentar aquest formulari quedaran incorporades de forma confidencial a la base de dades de Planet Flor. Confirmant el registre a la pàgina web de Planet Flor l’usuari dóna el seu consentiment per què Planet Flor faci ús de les seves dades amb la finalitat d’informar-los de nous serveis o productes que puguin ser del seu interès respectant, en tot cas, la legislació Espanyola sobre la protecció de dades. En cas que Planet Flor decideixi cedir aquestes dades a un tercer, haurà sempre d’informar els usuaris amb la finalitat d’obtenir el seu consentiment. El client podrà exercir el seu dret a modificació o cancel·lació mitjançant una petició per escrit dirigida a Planet Flor, carrer Jacint Verdaguer 10, Gerb (Lleida) o bé mitjançant correu electrònic a l’adreça imma@planetflor.com.